طراحی ابزارهای مالی در اقتصاد بدون ربا
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی